ÚvodO spoločnosti

O spoločnosti

INSIA FinInvent, s.r.o.

Spoločnosť INSIA FinInvent s.r.o. vznikla v roku 2009, ako dcérska spoločnosť firmy FinInvent, s.r.o. FinInvent, s.r.o. patrí k zakladajúcim partnerom medzinárodnej siete INSIA na Slovensku. Obidve spoločnosti sú riadené skúsenými manažérmi z finančného a ekonomického odvetvia.  

 

Základné údaje o spoločnosti


Obchodné meno:
 INSIA FinInvent, s.r.o.
Sídlo: Záhradná 12, 080 01, Prešov
IČO: 45315809 
Kancelária: Záhradná 12, 080 01, Prešov
Register NBS pod registračným číslom: 133297
Zapísaný ako: podriadený finančný agent

Osvedčenie vydala podľa § 9 zákona č. 186/2009 Z. z.

 

Obchodné meno: INSIA SK s.r.o.
Sídlo: Laurinská 3, 81101 Bratislava
IČO: 45660891
Zástupca: Ing. Ivan Špirakus, konateľ
Samostatný finančný agent zapísaný  v Registri NBS pod registračným číslom: 127035 v týchto sektoroch:

Poistenie alebo zaistenie od: 13.10.2010
Prijímanie vkladov od: 13.10.2010
Poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov od: 13.10.2010
Poskytovanie doplnkového dôchodkového sporenia od: 13.10.2010
Poskytovanie starobného dôchodkového sporenia od: 15.07.2016

Registráciu je možné overiť v registri Slovenskej národnej banky.