ÚvodKontaktKontakty na nás

Kontakty na nás

ING. Miroslav SÁDECKÝ

konateľ spoločnosti

 • zodpovednosť za chod spoločnosti
 • strategický rozvoj spoločnosti
 • riadenie a ekonomika spoločnosti
 • nové projekty
 • správa finančných tokov
 • člen strategického tímu INSIA SK s.r.o..


Mobil: +421 905 821 244 
Mailto: 8bEy9-5nTlnnV1aqVX~s4c~7T-Bw

 

ING. Jaroslav PRČÍK 
konateľ spoločnosti

 • riadenie spoločnosti
 • poistenie pohľadávok
 • sprostredkovanie úverov, leasingov
 • strategický rozvoj spoločnosti
 • komunikácia s existujúcimi a potencionálnymi klientmi


Mobil: +421 905 821 204 
Mailto: 58Ey9-5nTiEmZ94WHbACZZ29-f

 

MGR. Rastislav PUDLEINER 
Senior maklér

 •  špecialista pre poistenie vozidiel – PZP, KASKO, GAP
 • poistenie firiem
 • komplexná starostlivosť o klienta
 • odborná pomoc pri riešení poistných udalostí
 • komunikácia s poisťovňami
 • správa PZ
 • člen strategického tímu INSIA SK s.r.o.


Mobil: +421 918 176 186 
Mailto: ~8FDZcb7c5CEU-9a9.EjGK~f%bnhT~c

 

MGR. Katarína KRAJŇÁKOVÁ 
maklér, office manager

 • administratívna podpora makléra pri správe klientov a poistných zmlúv

 • komplexná starostlivosť o klienta
 • bežná administratíva kancelárie
 • zadávanie zmlúv do Yeti
 • podpora chodu kancelárie
 • marketingová stratégia spoločnosti
   

Mobil: +421 915 954 057 
Mailto: 68Gk87d7TdEk0.5c-onjGK~f%bnhT~c